I Use vespa lx 125 i-get turismo edition how to use i want Clutch POLINI

i dont no to use Clutch POLINI  please me vespa lx 125 i-get turismo edition